Project van de maand

Werkzaamheden overgenomen door Regieorgaan SIA

De werkzaamheden van de Stichting Innovatie Alliantie zijn per 1 januari 2014 overgenomen door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel van NWO). Informatie over het regieorgaan kunt u vinden op de www.regieorgaan-sia.nl Regieorgaan SIA is te bereiken via secretariaat@regieorgaan-sia.nl of telefonisch op 030 - 600 13 80

 

 
 

RAAK-projecten

Stimuleringsregelingen

Raak MKB Raak MKB Raak MKB Raak MKB
Er zijn vier verschillende regelingen binnen RAAK: mkb, publiek, internationaal en PRO.

Lees meer

Projectenbank

Doorzoek 290 RAAK-projecten, uitgevoerd onder aanvoering van 450 lectoren met 4000 ondernemers, 2000 professionals, en meer dan 30 betrokken hogescholen. Thema's zijn onder meer: duurzaamheid en energie, jeugdzorg, en proces- en voedselindustrie.  Raadpleeg

Raak in Kaart

aantal_deelnemende_mkb-ondernemingenHet jaarverslag 'Kennis in beweging - SIA in 2010' brengt de RAAK-projecten in kaart. Een selectie van enkele overzichten daaruit plus de pdf van het jaarverslag

Bekijk

 
 

SIA deelt kennis met u...

Thematische Impulsen

SIA wil met Thematische Impulsen overleg en afstemming stimuleren op onderzoeksthema's tussenkennisnetwerken, lectoren en de beroepspraktijk.

Lees meer

Topsectoren en hogescholen

Onderzoek, onderwijs en ondernemerschap vormen een veelbelovende driehoek in de topsectoren. SIA heeft toonaangevende spelers van hogescholen, mkb en kennisinstellingen gevraagd een actueel beeld te schetsen.

Lees meer

Lectorenbank

Lectoren doen praktijk- gericht onderzoek en verbinden de uitkomsten daarvan aan onderwijs en praktijk.

Vind een lector